divendres, 6 de febrer de 2009

Això de la crisi va per llarg

No hauríem de parlar de crisi econòmica, sinó de crisi(s) en plural. De fet, ens trobem actualment amb múltiples crisis interrelacionades, però cal distingir-les, ja que els seus orígens , les seves conseqüències i les seves solucions són diferents.
* La crisi financera internacional. Aquesta crisi , que va començar a petar a l'agost de 2007, afecta a tot el planeta. La "contaminació" de la gran banca internacional amb actius "toxics" ha portat a extendre-la fins al darrer racó.
Però , parlant clar, el que ha passat ha estat que una gran manca d'escrupols i una immensa avaricia han dut el sistema financer internacional al punt del colapse.
* La crisi immobiliaria. Aquesta crisi és més localitzada. S'està donant als Estats Units, Regne Unit, Irlanda, Autràlia i a l'estat espanyol. Ja la coneixem tots, i de ben aprop.... La bombolla immobiliaria s'inflava a l'empar de la bombolla financera, però cal notar que s'hauria produit independentment d'aquesta. Això sí, amb menys força.
* La crisi economica. Aquesta és la crisi que més ens dol: caiguda del consum, augment de l'atur, deflació (baixada de preus), recessió (caiguda del PIB). No tots els paisos estan en recessió, però és ben cert que la recessió s'extèn dels uns als altres.
Quan ens mirem el que passa, hauriem de veure a quina de les tres crisis ens estem referint, o si ens trobem davant d'efectes creuats entre elles.